Ansattinformasjon

Vegard Sandøy Bråthen
Stilling:    Overingeniør

  Telefon: +47 942 44 858
  E-post: vegard.brathen@nina.no
 Arbeidssted:  NINA terrestrisk økologi

Nøkkelkvalifikasjoner

Sjøfugler, økofysiologi, økoimmunologi, arktisk biologi

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Vegard Sandøy Bråthen

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: