Ansattinformasjon

Erik Gomez-Baggethun
Stilling:    Vitenskapelig rådgiver

  Telefon: +47 401 07 998
  E-post: Erik.Gomez@nina.no
 Arbeidssted:  NINA Oslo

Publikasjoner:

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: