Ansattinformasjon

Joseph Chipperfield
Stilling:    Forsker

  Telefon: +47 900 46 829
  E-post: joseph.chipperfield@nina.no
 Arbeidssted:  NINA Bergen

Publikasjoner:

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: