Ansattinformasjon

Dagmar Hagen
Stilling:    Seniorforsker

  Telefon: +47 992 64 856
  E-post: dagmar.hagen@nina.no
 Arbeidssted:  NINA terrestrisk naturmangfold

Kunnskapsområde
Naturrestaurering, restaureringsøkologi, arktisk og alpin vegestasjon, naturinngrep, forvaltning.

Nøkkelkvalifikasjoner
Naturrestaurering, restaureringsøkologi, effekter av ferdsel og tekniske naturinngrep, forebygging av naturinngrep, naturovervåking, planlegging, forvaltningsmetodikk, planteøkologi. 

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Dagmar Hagen

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: