Ansattinformasjon

Nina Elisabeth Eide

Stilling:    Seniorforsker

 Telefon: +47 957 04 383
 E-post: nina.eide@nina.no
 Arbeidssted:  Terrestrisk økologi

Kunnskapsområde

Høyfjell- og arktisk økologi, populasjons- og atferdsøkologi, effekter av naturinngrep/menneskelig aktivitet, bruk av verneområder, økosystemøkologi, klimaendring. Er spesialist på fjellrevens økologi, men jobber nå også med artene rødrev, gås, Svalbard rype, småvilt, villrein og villreinjakt. Har også noe erfaring fra forskning i Asia og Sør Amerika.

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Nina Elisabeth Eide