Ansattinformasjon

Ingunn Tombre
Stilling:    Seniorforsker

  Telefon: +47 934 66 723
  E-post: ingunn.tombre@nina.no
 Arbeidssted:  NINA Tromsø

Nøkkelkvalifikasjoner

Gjess, adferds- og populasjonsøkologi, reproduksjonsløkologi, landbrukskonflikter, gåsejakt, effekter av beiting på innmark, bestandsovervåking, adaptive medforvaltningsprosesser, forvaltningsplaner, effekter av klimaendringer, tundraøkologi

Publikasjoner:

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: