Ansattinformasjon

Geir Helge Systad
Stilling:    Seniorforsker

  Telefon: +47 924 40 029
  E-post: geir.systad@nina.no
 Arbeidssted:  Bergen

Kunnskapsområde

Adfers- og populasjonsøkologi, fjernanalyser, GIS. Sjøfugl, rovfugl, naturtyper. Arealbruk og -konflikter, biologisk mangfold kartlegging, sårbarhets-, risiko- og konsekvensvurderinger.

Nøkkelkvalifikasjoner
  • Adfers- og populasjonsøkolog med fokus på sjøfugl
  • Utbredelse og populasjonsøkologi , kystøkologi
  • Nordlige økosystemer, adaptiv forvaltning; miljørisiko og konskevensanalyser, sårbarhetsanalyser.
  • Geografiske analyser og presentasjoner (GIS).
  • Fjernanalyser ved hjelp av radio-, gls- og satellittsendere/mottakere, analyse av satellitbilder.
  • Administrativ leder av NINAs forskningsstasjon på Hjelmsøya

Publikasjoner:

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: