Ansattinformasjon

Geir Helge Systad
Stilling:    Forskningssjef

  Telefon: +47 924 40 029
  E-post: geir.systad@nina.no
 Arbeidssted:  NINA Bergen

Kunnskapsområde
Atfers- og populasjonsøkologi. Sjøfugl, fugl generelt. Arealbruk og -konflikter, sårbarhets-, risiko- og konsekvensvurderinger. Overordnet forvaltning.

Nøkkelkvalifikasjoner
  • Leder NINAs forskningsstasjon på Hjelmsøya
  • Adfers- og populasjonsøkolog med fokus på sjøfugl
  • Utbredelse og populasjonsøkologi, kystøkologi
  • Nordlige økosystemer, adaptiv forvaltning; miljørisiko og konskevensanalyser, sårbarhetsanalyser
  • Forvaltningsplaner for marine områder
  • Arealkonflikter og ny energi
  • Geografiske analyser og presentasjoner (GIS)

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Geir Helge Systad

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: