Ansattinformasjon

Tone Kristin Reiertsen
Stilling:    Forsker

  Telefon: +47 917 89 880
  E-post: tone.reiertsen@nina.no
 Arbeidssted:  NINA Tromsø

Nøkkelkvalifikasjoner
Sjøfugl

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Tone Kristin Reiertsen

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: