Ansattinformasjon

Signe Christensen-Dalsgaard
Stilling:    Seniorforsker

  Telefon: +47 945 42 407
  E-post: signe.dalsgaard@nina.no
 Arbeidssted:  NINA terrestrisk økologi

Kunnskapsområde

Jeg jobber hovedsakelig med sjøfugl og vindkraft til havs. Ved hjelp av GPS-loggere kartlegger vi sjøfuglenes habitatbruk i hekkesesongen. Det gir oss svar på hvilke områder som er viktige næringsområder for sjøfugl, og derfor bør beskyttes fra utbygging.

I tillegg jobber jeg med problemstillinger knyttet til blant annet utilsiktet bifangst av sjøfugl i norske fiskerier, konsekvensutredninger og SEAPOP nøkkellokaliteten Anda

Nøkkelkvalifikasjoner
  • Studier av bevegelse og dykkadferd i hekkesesong
  • Arealbruk og konflikter
  • Kartlegging bifangst av sjøfugl
  • Kartlegging og overvåking av sjøfugl

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Signe Christensen-Dalsgaard

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: