Ansattinformasjon

Sveinn Are Hanssen
Stilling:    Seniorforsker

  Telefon: +47 926 35 455
  E-post: sveinn.a.hanssen@nina.no
 Arbeidssted:  NINA Oslo

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Sveinn Are Hanssen

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: