Ansattinformasjon

Richard Hedger
Stilling:    Forsker

  Telefon: +47 404 66 568
  E-post: richard.hedger@nina.no
 Arbeidssted:  NINA akvatisk naturmangfold

Nøkkelkvalifikasjoner

ecological modeling, remote sensing, freshwater ecology, ecological consequences of climate change and hydropower

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Richard Hedger

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: