Ansattinformasjon

Lars Erikstad
Stilling:    Seniorforsker

  Telefon: +47 916 61 122
  E-post: lars.erikstad@nina.no
 Arbeidssted:  Oslo

Kunnskapsområde

Arbeidsfelt: Geofag, landformer (geomorfologi), kvartærgeologi, landskapsanalyse, konsekvensanalyser, flyfotoanalyse, fjernanalyse, digitale høydemodeller, geografiske informasjonssystemer (GIS).

Nøkkelkvalifikasjoner

English: Research Geoscientist Field of work: Geoscience, land forms (geomorphology), quartenary geology, Geoheritage, landscape analysis, environmental impact assessments, aerial photography analysis, remote sensing, digital elevation models, geographic information systems (GIS).

Publikasjoner:

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: