Ansattinformasjon

Joachim Paul Töpper
Stilling:    Forsker

ORCID  
  Telefon: +47 402 84 633
  E-post: joachim.topper@nina.no
 Arbeidssted:  NINA Bergen

Publikasjoner:

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: