Ansattinformasjon

Jon Museth
Stilling:    Seniorforsker

  Telefon: +47 413 13 496
  E-post: jon.museth@nina.no
 Arbeidssted:  NINA Lillehammer

Kunnskapsområde

Forskningssjef ved avdeling for naturbruk, NINA Lillehammer, 20 års erfaring fra anvendt økologisk forskning i menneskepåvirkede ferksvannssystemer:

Ferskvannsøkologi, fiskeøkologi, restaureringsøkologi.

Nøkkelkvalifikasjoner

Innlandsfisk, flerartssamfunn, konsekvensutredninger, kraftubygging i elver, avbøtende tiltak i regulerte elver, økologisk konnektivitet, økologiske og samfunnsmessige konsekvenser av flom og flomtiltak, fremmede arter, regulering av fiske

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Jon Museth

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: