CV

Audun Ruud
Stilling:    Seniorforsker/Ass.forskningssjef

  Telefon: +47 992 33 969
  E-post: audun.ruud@nina.no
  Arbeidssted: Oslo

Kunnskapsområde
 • Statsvitenskap
 • Økonomi og ledelse

Nøkkelkvalifikasjoner
 • Politikk og styring knyttet til produksjon, overføring og bruk av fornybar energi.
 • Samfunnsaksept og deltakelse
 • Miljøledelse i næringslivet
 • Miljø- og klimapolitikk og praksis

Utdanning
 • PhD. i Statsvitenskap
 • Hovedfag i statsvitenskap - Internasjonal Politisk Økonomi
 • Siviløkonom

Arbeidserfaring
 • 2013 - 2015: Senior forretningsutvikler, SINTEF Energi
 • 2009 - 2012: Forskningsleder, SINTEF Energi
 • 2000 - 2008: Seniorforsker og nestleder, ProSus - Senter for Utvikling og Miljø (SUM), Universitetet i Oslo (UiO)
 • 1994 - 1999: Stipendiat, SUM - UiO
 • 1990 - 1993: Forsker, SUM - UiO

Språkkunnskaper
 • Norsk
 • Engelsk
 • Spansk

Konferansebidrag

Governance, Democracy and Sustainable Development. Moving Beyond the Impasse. Bok redigert sammen med James Meadowcroft og Oluf Langhelle, publisert på Edward Elgar 2013

Promoting Sustainable Electricity in Europe. Challenging the Path Dependence of Dominant Energy Systems, en bok redigert sammen med William Lafferty, publisert på Edward Elgar, 2008

Faglige aktiviteter/oppdrag/verv

Har omfattende erfaring med kvalitetssikring av faglige produksjoner knyttet til energi- og miljøpolitikk og praksis. Blir brukt aktivt til å vurdere artikler for publisering i tidskrifter som Energi Research and Social science og Business Strategy and the Environment.

Publikasjoner:

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: