CV

Jarle Werner Bjerke
Stilling:    Seniorforsker

  Telefon: +47 918 64 155
  E-post: jarle.bjerke@nina.no
  Arbeidssted: NINA Tromsø

Kunnskapsområde

Vegetasjonsøkologi, klima- og miljøøkologi, økofysiologi, biologisk mangfold, karplanter, lav

Nøkkelkvalifikasjoner
  • Klimaeffektforskning, spesielt knyttet til klimaendringer i nordområdene og ekstremvær;
  • Eksperimentelle studier, som kunnskapsleverandør for modellering av pågående og framtidige vegetasjonsendringer som følge av klimaendringer;
  • Beiteøkologi, spesielt relatert til effekter av reinbeite og gåsebeite;
  • Menneskets effekter på naturen, spesielt arealbruksendringer (f.eks. opphør av utmarksbeite, samt økt beplantning) og forurensning, samt indirekte effekter gjennom endring av klima, som nevnt i første punkt;
  • Analyser og vurderinger av biologisk mangfold;
  • Taksonomi og systematikk, da spesielt på enkelte lavslekter;
  • Miljøkonsekvensanalyser i forbindelse med planlagte naturinngrep.

Utdanning

Doktorgradsavhandling (Doctor scientiarium i biologi)

Arctic-alpine lichens and global change: how do ultraviolet-B radiation and warming affect secondary metabolism, morphological characters and physiological processes? Institutt for biologi, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø, Norge. 90 s. Avhandling forsvart offentlig 18. juni 2003.

Hovedfag- og laveregradsstudier

·Universitetet i Tromsø, hovedfag i økologisk botanikk, høsten 1997-våren 1999.

·Universitetet i Oslo, spansk, våren 1997.

·Universitetet i Bergen, biologi og vitenskapsteori, høsten 1996.

·Universitetet i Tromsø, matematisk-naturvitenskapelige fag, våren 1994-våren 1996.

·Universitetet i Tromsø, examen philosophicum, våren 1993.

Arbeidserfaring

Forsker, NINA – fulltid

·

Fra 1. september 2004. Seniorforsker f.o.m. januar 2011. Seniorforsker i instituttsektoren tilsvarer i stor grad professor i UoH-sektoren. Første år i engasjement, deretter i fast stilling.

Forsker, Tromsø Museum, Universitetet i Tromsø – fulltid, engasjement 11 mnd.

·

Museets representant i Norsk-svensk forskerskole i biosystematikk (ForBio), som er finansiert av Norges forskningsråd og Artsdatabanken. Engasjement fra 1.4.2010 til 28.2.2011. 50 % arbeidstid for forskerskolen og 50 % egenforskning. Innvilget permisjon fra NINA i denne perioden.

Postdoktor (korttidsengasjement), Universitetet i Tromsø – fulltid

·

1. april 2004 til 31. august 2004

Universitetsstipendiat, Universitetet i Tromsø – fulltid

·

1. april 2000 til 31. mars 2004: 4-årig stilling ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet med tilhørighet til Institutt for biologi. For perioden etter oppnådd doktorgrad (18. juni 2003-31. mars 2004) ble stillinga omgjort til forskerstilling.

Universitetsadministrasjonen, Universitetet i Tromsø – fulltid

·

5. juli 1999 til 31. mars 2000: Studiekonsulent ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Språkkunnskaper

Norsk (morsmål), engelsk, spansk, noe tysk og latinsk

Konferansebidrag

Bjerke J.W. 2013: Endret vinterklima i nordområdene. Klimascenario 2100 - blir vi berørt av klimaendringer i nord? Hva gjør vi for å møte utfordringene? Seminar arrangert av Northern Network on Climate Change i samarbeid med Framsenteret. 3.9.2013, Framsenteret, Tromsø. Invitert foredrag.

Bjerke J.W. 2012: Extreme winter warming in the High North and its biological effects in the past, present and future. Møte i det Framsenterets terrestriske flaggskip (Klimaeffekter på terrestre økosystemer, landskap, samfunn og urfolk), 7.12.2012, Universitetet i Tromsø. Invitert foredrag.

Bjerke J.W. 2012: Beiteskadestudiene i Trøndelag 2012 og 2011. Workshop for referansegruppen og prosjektpartnerne, MIGRAPOP-prosjektet, 17.9.2012, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Steinkjer.

Bjerke J.W. 2012: Fram Centre: Effects of climate change on terrestrial ecosystems, landscapes, society and indigenous peoples. The Barents Euro-Arctic Council – Action plan on climate change in the Barents Regions. Workshop, Losby Gods, Lørenskog, 20. mars 2012. Invitert foredrag.

Divakar P.K., Lumbsch T., Wedin M., Bjerke J.W. et al. 2012: Multilocus phylogeny and classification of Parmeliaceae (Ascomycota) derived from PARSYS-10. Seventh International Lichenological Symposium IAL7, 10. Januar 2012. Bangkok, Thailand. Foredrag holdt av Divakar.

Tronstad I.K.K., Myles B.C., Grube M. & Bjerke J.W. 2012: Molecular phylogenetics and species delimitation in Menegazzia (Parmeliaceae). Seventh International Lichenological Symposium IAL7, 10. Januar 2012. Bangkok, Thailand. Foredrag holdt av Tronstad.

Bjerke J.W. 2011: Mildvær om vinteren – et eksempel på ekstremvær. Lansering av Framsenterets forskingssamarbeid: Klimaeffekter på terrestre økosystemer, landskap, samfunn og urfolk, 16. desember 2011, Universitetet i Tromsø. Foredrag.

Ekberg A., Kuhn J., Bjerke J.W., Bokhorst S.F., Callaghan T.V., Faubert P., Pankoke H., Phoenix G.K., Rinnan R. & Sauer, J. 2011: Extreme winter warming events affect summer BVOC emissions from subarctic dwarf shrubs. iLEAPS Science Conference, 19. september 2011. Garmisch-Partenkirchen, Tyskland. Poster presentert av Ekberg.

Tømmervik H., Bokhorst S.F., Bjerke J.W., Callaghan T.V. & Phoenix G.K. 2011: Winter warming damage to sub-Arctic vegetation detected and monitored from space. 2nd Nordic Remote Sensing Days, 30.-31. august 2011. Tromsø. Foredrag holdt av Tømmervik.

Bjerke J.W. 2011: Myr-kilde-flommark. Presentasjon av Naturindeks for Norge. Direktoratet for naturforvaltning, Regjeringskvartalet, Oslo. Foredrag.

Bjerke J.W. 2010: The menegazzioid clade. Encyclopedia of Life, Parmeliaceae expert group workshop, 14.-16. mai 2010. Biosync Conference Center, The Field Museum of Natural History, Chicago, IL., USA. Invitert foredrag.

Bjerke J.W. 2010: Klimarelaterte vegetasjonsscenarioer: Hva vil være viktigst - vinterskader eller sommervekst? Forskningsseminar, Seksjon for naturvitenskap, Tromsø museum, 23. mars 2010. Tromsø. Invitert foredrag.

Bjerke J.W. 2010: Scenarios for vegetation in northern Scandinavia in a changing climate. What will be most important: winter damage or summer growth? MultiArc Annual Meeting, 3. mars 2010. Kungliga Vetenskapsakademien, Abisko Naturvetenskapliga Station, Sverige. Invitert foredrag.

Bjerke J.W. 2010: Vegetasjonsscenarioer i nord. NINA-dagan 2010, 9. februar 2010. Polarmiljøsenteret, Tromsø. Invitert foredrag.

Tronstad I.K.K., Bjerke J.W. & Elvebakk A. 2009: Towards a World monograph of the lichen genus Menegazzia. NINA-dagan 2010, 9. februar 2010. Polarmiljøsenteret, Tromsø. Poster presentert av Bjerke.

Phoenix G.K., Bokhorst S., Bjerke J.W., Tømmervik H., Melillo J.M. & Callaghan T.V. 2009: Winter warming could reduce Arctic greening in contrast to summer warming. British Ecological Society Annual Meeting, 8.-10. september 2009, University of Hertfordshire, Storbritannia. Foredrag holdt av G. K. Phoenix.

Tronstad I.K.K., Bjerke J.W. & Elvebakk A. 2009: Towards a World monograph of the lichen genus Menegazzia. Conservation Genetics Conference: Integrating Population Genetics and Conservation Biology, 23.-26. mai 2009, Trondheim. Poster presentert av I. K. K. Tronstad.

Mølmann J., Bjerke J.W. & Haugland E. 2009: Gir nordlig klima gunstig fettsyresammensetning i beiteplanter. Bioforsk-konferansen 2009, 4.-5. februar 2009, Sandefjord. Foredrag holdt av J. Mølmann.

Bjerke J.W., Bokhorst S., Phoenix G.K., Bowles F., Melillo J.M. & Callaghan T.V. 2008: Impacts of extreme winter warming events in the Arctic – the cryptogam story. ATANS meeting – a contribution to the ENVISNAR IPY Programme, 13.-15. oktober 2008, Kungliga Vetenskapsakademien, Abisko Naturvetenskapliga Station, Sverige. Foredrag.

Phoenix G.K., Bokhorst S., Bjerke J.W., Bowles F., Rutter N., Melillo J.M. & Callaghan T.V. 2008: Impacts extreme winter warming events in the European Subarctic. ATANS meeting – a contribution to the ENVISNAR IPY Programme, 13.-15. oktober 2008, Kungliga Vetenskapsakademien, Abisko Naturvetenskapliga Station, Sverige. Foredrag holdt av G. K. Phoenix.

Phoenix G.K., Bokhorst S., Bjerke J.W., Bowles F., Melillo J.M. & Callaghan T.V. 2008: Impacts of an extreme winter warming event in the sub-Arctic: growing season responses of dwarf-shrub heathland. British Ecological Society Annual Meeting, 2.-5. september 2008, Imperial College, London, Storbritannia. Foredrag holdt av G. K. Phoenix.

Bjerke J.W. 2008: Mulige scenarioer for vegetasjonen på Finnmarksvidda som følge av klimaendringer og langtransportert forurensning. Invitert av J. I. Solbakken for å holde foredraget for reindriftstudenter og tilsatte ved Samisk høgskole, Kautokeino, 1. april 2008.

Bjerke J.W., Bokhorst S., Phoenix G.K., Bowles F., Melillo J.M. & Callaghan T.V. 2007: Effects of simulated winter warming on northern boreal (subarctic) heath vegetation. Workshop High latitude terrestrial and freshwater ecosystems: interactions and response to environmental change, 11.-14. september 2007, Kungliga Vetenskapsakademien, Abisko Naturvetenskapliga Station, Sverige. Posterpresentasjon.

Tømmervik H. & Bjerke J.W. 2006: Epiphytic lichen distribution in the Finnish-Norwegian-Russian border forests influenced by air pollution. Arbeidsmøte for prosjektet “Development and implementation of an integrated environmental monitoring and assessment system in the joint Finnish, Norwegian and Russian border area”, Apatity, Russland, 9.-12. oktober 2006. Foredrag holdt av H. Tømmervik.

Bjerke J.W. 2005: Secondary substances and ecophysiological responses in arctic-alpine lichens in relation to UV-B radiation and other environmental factors. Arbeidsmøte for IPY-initiativet Arctic Climate Diversity (ArCDiv), Universitetssenteret på Svalbard, Longyearbyen, 29. mars-1. april 2005. Foredrag.

Bjerke J.W. 2004: Concentration of secondary substances in arctic-alpine lichens in relation to UV-B radiation and other factors. I: Randlane, T. & Saag, A. (red.): Book of abstracts of the 5th IAL symposium, s. 69, ISBN 9985-56-922-9. International Association for Lichenology, Tartu, Estland, 16.-21. august 2004. Foredrag.

Æresbevisninger

·

Tildelt Framsenterets forskningspris 2012. I uttalelsen fra juryen heter det: «Jarle W. Bjerke fyller alle kriteriene for Framsenterets forskningspris på en utmerket måte og med sin høye formidlingsaktivitet viser Bjerke seg som en god representant for den «moderne forsker». Jarle W. Bjerke framstår derfor som en svært god ambassadør for flaggskipene i Framsenteret, og er en meget verdig vinner av årets forskningspris.»

·

Nominert som en av fem personer til Framsenterets formidlingspris 2012.

·

Beæret ved navngivning av en ny art for vitenskapen: Lavarten Menegazzia bjerkeana Kantvilas (The Lichenologist, vol. 44, pp. 795–797).

Publikasjoner:

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: