Tema

Ims

Knut Aanestad Bergesen

Vært ansatt ved NINA Forskningsstasjon, Ims, siden 1995. Kompetanse innen: fiskeregisteringer, artsbestemmelse av fisk, kjønnsbestemmelse av fisk, settefisk/stamfiskproduksjon, kultivering, vannprøvetakning, ansvar for organisering og gjennomføring av forsøk og feltarbeid, ansvarshavende for dyreforsøk, utarbeiding av dyreforsøkssøknader, bearbeiding og rapportering av fiskedata. HMS og IKT, personalledelse, prosjektledelse, rapportering og statistikk, økonomi og budsjettering.
Vis hele profilen til Knut Aanestad Bergesen

Kjetil Hindar


Vis hele profilen til Kjetil Hindar

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: