Tema

Dialogprosesser

Jørn Thomassen

Environmental Impact Assessments. Project planning and programme co-ordinating, especially within Environmental Impact Assessments and Environmental monitoring. Project planning and implementation in ecology in Arctic areas in summer and winter seasons. Training.
Vis hele profilen til Jørn Thomassen

Frank Ole Hanssen

GIS koordinator og Senior GIS Analyst med 24 års erfaring fra nasjonalt og internasjonalt tverrfaglig samarbeid (bredt faglig nettverk). Arbeider med GIS- analyser, romlig modellering og utvikling av  innovative verktøy (planlegging/beslutningsstøtte) innen fornybar energi utvikling, miljøforvaltning, arealplanlegging, samfunnsikkerhet og beredskap, landskapsøkologi og topografisk kartlegging. Omfattende praktisk erfaring med ESRI ArcGIS, ENVI, 3D Spacebuilder og til en viss grad open source GIS (QGIS, Grass, PostGIS og Mapserver). Meget erfaren i bruk av ArcGIS Modelbuilder og endel erfaring med Python skripting. Arbeidsområder inkluderer prosjektledelse, innovasjon, kommunikasjon, formidling, anvendt økologisk forskning,  vitenskapelig publisering, konsekvensutredninger, romlig økologi, kartografisk kommunikasjon, geoprosessering, fjernmåling, landskapsmodellering og landskapsmetrikk. Tungt involvert i kapasitetsbygging (FN sitt naturpanel), miljødesign av fornybar energi, utvikling av verktøy for avbøtende tiltak, dialog (målstyring og konfliktreduksjon), implementering av forskningsinfrastruktur og datadeling (Artsdatabanken, Global Biodiversity Information Facility, LifeWatch og the International Long Term Ecological Research Network).


Vis hele profilen til Frank Ole Hanssen

Jiska Joanneke Van Dijk

  • Completed Teachers training (pedagogic & didactic) - Environmental Education: June 2015
  • Working in the field of Human behaviour and sustainability
  • Working in the field of Ecosystem Services and valuation
  • Participatory prosesses
  • Otter expert - Norwegian representative IUCN-Otters SSG
  • Over 10 years of experience in wolverine, high alpine ecology, otter & mink: extensive field work and working in remote areas, data analyses and writing scientific papers, as well as dissemination of salient results.
  • Over 10 years of experience in bear biology, species and nature conservation: coordination of scientific research and international projects, dissemination and encouragement of conservation-related topics.
  • Experience in project coordination, teamwork and supervising students.
  • Knowledge of Geographical Information Systems, image and web-site editors, and multi-software packages.
  • Experience in communicating research results to interested parties (science-policy meetings, seminars, workshops, and writing information letters).

Vis hele profilen til Jiska Joanneke Van Dijk

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: