Tema

Bier

Arnstein Staverløkk


Vis hele profilen til Arnstein Staverløkk

Oddvar Hanssen

Entomologi (Coleoptera, Chironomidae): identifikasjon/taxonomi, laboratorie- og felt-arbeid/metodikk, faunainventeringer, bevaringsbiologi (rød-data-problematikk) Genetikk: laboratorie-arbeid (bl.a. DNA isolasjon) Ferskvannszoologi/økologi: felt-og laboratorie-arbeid
Vis hele profilen til Oddvar Hanssen

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: