Ansattinformasjon

John Durrus Linnell
Stilling:    Seniorforsker

  Telefon: +47 900 12 533
  E-post: john.linnell@nina.no
 Arbeidssted:  NINA Lillehammer

Kunnskapsområde

Effekter av naturinngrep, atferdsøkologi, hjortedyr, rådyr, store rovdyr, gaupe. Telemetri, fjellrev.

Nøkkelkvalifikasjoner

Ecology, behaviour, population dynamics and conservation of carnivores and wild ungulates. Conservation of species that cause conflicts with humans. Ecology – social science interdisciplinarity.

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for John Durrus Linnell

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: