Ansattinformasjon

Bengt Finstad
Stilling:    Vitenskapelig rådgiver

  Telefon: +47 934 66 784
  E-post: bengt.finstad@ntnu.no
 Arbeidssted:  NINA laksefisk

Kunnskapsområde

Økofysiologi, akvakultur, smoltproduksjon/utsettinger av fisk, forurensninger og menneskekapte påvirkninger, laksefisk i sjøen, fiskeparasitter, biotelemetri.

Nøkkelkvalifikasjoner

Ecophysiology, aquaculture, smoltproduction/releases of fish, pollution and other human impacts, salmonids in sea, fish diseases-parasites, biotelemetry.

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Bengt Finstad

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: