Ansattinformasjon

Laila M. Saksgård

  Telefon: +47 959 91 942
  E-post: laila.saksgard@nina.no
 Arbeidssted:  NINA laksefisk

Publikasjoner:

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: