Ansattinformasjon

Arnstein Staverløkk
Stilling:    Overingeniør

  Telefon: +47 911 14 140
  E-post: arnstein.staverlokk@nina.no
 Arbeidssted:  NINA terrestrisk naturmangfold

Kunnskapsområde
 • Parasittiske veps, maur, bier
 • Fremmede arter
 • Biomangfold
 • Overvåking og kartlegging av biologisk mangfold
 • Makrofotografering/ stacking photography
 • Strekkoding/ barcoding

Nøkkelkvalifikasjoner
 • Parasittiske veps, maur, bier
 • Fremmede arter
 • Biomangfold
 • Overvåking og kartlegging av biologisk mangfold
 • Makrofotografering/ stacking photography
 • Strekkoding/ barcoding

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Arnstein Staverløkk

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: