Lakseinnsig til Trondheimsfjorden

 

Historiske resultater: Figurene viser summen av alle laksenotfangster i 2013-2016 (kumulativt).

Kontakt

Laks med radiosender?

NINA merker laks med radio- og Carlin-merker i de ytre delene av Trondheimsfjorden. 

Dersom du får og avliver en laks med radiosender er det viktig at radiosenderen umiddelbart sendes til:

NINA Merkesentralen
PB 3727 Leangen
7445 Trondheim 

Radiomerkene vil kunne brukes til å merke en ny laks. 

Les mer om rapportering av merket laks her

Prosjektinfo

Målet med dette prosjektet er å undersøke hvor mye og når villaks og rømt oppdrettslaks vandrer inn Trondheimsfjorden og opp i elvene. I tillegg studeres atferden til oppdrettslaks og villaks i elva i forhold til ulike miljøfaktorer, samt om fisken vandrer mellom elver.

Vill og rømt laks fanges i kilenøter ytterst i fjorden og merkes med radiosendere eller Lea-merker. Vandringsmønsteret undersøkes med stasjonære radiologgere i elvene og manuell peiling, samt gjenfangster av merket fisk. Studiet gjør oss i stand til å beregne mengden laks som vandrer opp i elvene, beskatningsrate i sjø og elv og forskjeller i adferd til vill- og oppdrettslaks. Dette er viktig for å vurdere om bestandene er bærekraftige.

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: