Reproduksjon og dødelighet

Gaupeunge. Foto: John Linnell / NINA

Reproduksjon og dødelighet

Hvor ofte og hvor mange unger føder rovdyrene? Hvordan varierer antall unger født mellom år og mellom områder? Og hva dør rovdyrene av? Dette er spørsmål som NINAs rovdyrforskere har sett nærmere på.

Forvaltning av store rovvilt er krevende og omdiskutert. De naturlig lave bestandstetthetene blant store rovdyr medfører ekstra store krav til en effektiv og presis forvaltning. NINAs forskere har studert hvilke faktorer som påvirker deres bestandsdynamikk.

Dødelighet er den faktoren med sterkest påvirkning på bestandstilveksten til store rovdyr, og derfor er det viktig å kartlegge omfanget og betydningen av ulike dødsårsaker. 

Les mer

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: