Rovvilt og samfunn

Kongeørn. Foto: Espen Lie Dahl

Rovvilt og samfunn

NINAs samfunnsforskere studerer menneskers forhold til rovdyr i et større samfunnsperspektiv. 

Vi forsker på holdninger, oppfatninger og reaksjoner, bredden i konfliktene rovdyr er del av, og hvordan konfliktene håndteres av forvaltningen.

Rovviltkonflikter kan ikke forstås uavhengig av mer generelle endringsprosesser og allmenne motsetningsforhold som preger moderne samfunn. NINAs samfunnsforskere studerer de underliggende samfunnsmessige prosessene som kan knyttes til rovdyr og rovdyrforvaltning.

Les mer om NINAs samfunnsforskning på rovvilt:

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: