Skandinaviske bjørneprosjektet

Foto: Alexander Kopatz

Det skandinaviske bjørneprosjektet 

Det Skandinaviske bjørneprosjektet studerer økologi og forvaltning av brunbjørn (Ursus arctos) i Skandinavia. Formålet med prosjektet er å gi viltforvaltningsmyndighetene i Norge og Sverige kunnskap som kan danne et solid vitenskapelig grunnlag for nåværende og fremtidig forvaltning av brunbjørn. 

Prosjektet har siden oppstarten i 1984 fulgt merkede individer og undersøkt bjørner i sine naturlige omgivelser i naturen. I samarbeid med forskere fra flere disipliner, bl.a. eksperter innen human- og veterinærmedisin, dekkes et vidt spekter av forskningstemaer som populasjonsøkologi, livshistorie, fysiologi, genetikk, interaksjoner mellom arter, atferd, menneske-bjørn-interaksjoner, helse og forskningsetikk. Dette gir viktige vitenskapelige bidrag til forståelsen av brunbjørnens biologi, folkehelse og dyrevelferd. 

Bjørneprosjektet har hittil produsert mer enn 350 vitenskapelige fagfellevurderte artikler og har gjennom årene veiledet en rekke postdoktorer, doktorgradsstudenter, masterstudenter og frivillige, og dermed utdannet nye generasjoner av fagfolk. Dette unike prosjektet leverer kontinuerlige langsiktige data om bjørnebiologi som blir mer verdifullt for hvert år som går. 

Prosjektet vil i fortsettelsen kunne dokumentere potensielle effekter av fremtidige endringer i klima, arealbruk og viltforvaltning på brunbjørnbestanden i Skandinavia.

Prosjektinfo

Oppstart: 1984

Det skandinaviske bjørneprosjektet studerer økologi og forvaltning av brunbjørn i Skandinavia. 

Prosjektet ledes av Norsk institutt for naturforskning (NINA).  

Kontakt

Kontakt

Samarbeidspartnere

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: