Om NINA

Norsk institutt for naturforskning

Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.  

Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger

NINA har 242 ansatte. Administrerende direktør er Norunn S. Myklebust. NINA har både naturforskere og samfunnsforskere og forskningen vår retter seg både mot nasjonale og internasjonale problemstillinger. Vi samarbeider med forskningsinstitusjoner i mer enn 30 land i Europa, Afrika, Asia og Amerika. 

Dette gjør vi:

  • Forskning og utredning
  • Miljøovervåking
  • Rådgiving og evaluering
  • Dialog og formidling

Omsetning og oppdrag

NINAs oppdragsgivere er Forskningsrådet, EU, offentlig forvaltning og næringsliv. NINAs omsetning i 2016 var 361,3 mill. kroner.

Omsetning 2015

 

NINA intro
NINA
Bestillngsskjema_MaurINorge
Bestillingsskjema