Jobb i NINA

Jobb i NINA

Her finner du oversikt over faste, ledige stillinger i NINA. 

Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. 

NINA har ca. 300 ansatte, og har hovedkontor i Trondheim. Vi har forskningsavdelinger i Oslo, Lillehammer, Bergen og Tromsø. 

NINA har stor bredde i kompetanse og erfaring både innen naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig forskning, herunder hvordan ulike drivkrefter påvirker naturen og om samspillet mellom mennesker og natur. 

NINA samarbeider med en rekke andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt, og driver med utstrakt forskningsformidling. 

Forsker i akvatisk økologi ved NINA Laksefisk, Trondheim og ved NINA Bergen
29. juni 2022

Har du lyst til å arbeide med miljøforskning i et av landets ledende forskningsmiljø? 
Har du lyst til å være med på å skape kunnskapsbaserte miljøløsninger for forvaltning og næringsliv? Da kan Norsk institutt for naturforskning (NINA) være rette plassen for deg.
 

Forsker miljøeffekter av fornybar energi
29. juni 2022

Ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), avdeling for terrestrisk økologi, er det ledig en fast stilling som forsker. Stillingen er knyttet opp mot effekten av fornybar energiutvikling på natur og miljø, men andre arbeidsoppgaver kan også være aktuelle. Personen som ansettes vil styrke avdelingens kompetanse og kapasitet innen dette fagområdet.

Forskningssjef NINA Tromsø
28. juni 2022

Norsk institutt for naturforskning (NINA), søker etter ny forskningssjef til vår avdeling i Tromsø. Vi ønsker oss en initiativrik og samarbeidsorientert forskningssjef til å lede avdelingen. Tar du utfordringen?

NINA Bergen søker erfarne medarbeidere
14. juni 2022

NINA Bergen vokser, og vi søker nye medarbeidere til flere stillinger.

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: