Jobb i NINA

Jobb i NINA

Her finner du oversikt over faste, ledige stillinger i NINA. 

Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. 

NINA har ca. 290 ansatte, og har hovedkontor i Trondheim. Vi har forskningsavdelinger i Oslo, Lillehammer, Bergen og Tromsø. 

NINA har stor bredde i kompetanse og erfaring både innen naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig forskning, herunder hvordan ulike drivkrefter påvirker naturen og om samspillet mellom mennesker og natur. 

NINA samarbeider med en rekke andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt, og driver med utstrakt forskningsformidling. 

Postdoktor i fiskevandring i regulerte elver ved NINA Trondheim
21. januar 2022

NINAs forskning er ledende innen fiskevandringer og vandringsløsninger. Nå søker vi etter kandidater til en 2,5 års postdoktorstilling på prosjektet «Nedvandring av vinterstøinger – ny kunnskap for nye løsninger (KELT2SEA)».

Feltmedarbeidere for NiN-kartlegging og botaniske ruteanalyser
10. desember 2021
Norsk institutt for naturforskning (NINA) er et uavhengig forskningsinstitutt organisert som en stiftelse. Vi er det største forskningsinstituttet innen anvendt økologi i Norge med over 290 ansatte. Hovedkontoret ligger i Trondheim, og vi har forskningsavdelinger i Oslo, Bergen, Lillehammer og Tromsø. Instituttet har oppdrag for et bredt...

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: