Ansattinformasjon

Erling Johan Solberg
Stilling:    Seniorforsker

  Telefon: +47 934 66 772
  E-post: erling.solberg@nina.no
 Arbeidssted:  NINA terrestrisk økologi

Kunnskapsområde

Populasjonsøkologi, bevaringsøkologi, bestandsovervåking, telemetri, populasjonsdynamikk, livshistoriestrategier, hjortedyr, elg, spurvefugl.

Nøkkelkvalifikasjoner

Major research experience includes: Research in population ecology of cervids (moose, roe deer, red deer and reindeer), particularly related to management topics. Research in population dynamics of fragmented populations of house sparrows, in relation to current conservation biological problems.

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Erling Johan Solberg

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: