Ansattinformasjon

Øystein Flagstad
Stilling:    Seniorforsker

  Telefon: +47 917 18 309
  E-post: oystein.flagstad@nina.no
 Arbeidssted:  Rovdata

Kunnskapsområde

Bevaringsbiologi, evolusjon, populasjonsgenetikk, DNA-basert overvåkning, rovvilt, fjellrev, villrein/tamrein

Publikasjoner:

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: