Ansattinformasjon

Anders Foldvik
Stilling:    Seniorforsker

  Telefon: +47 402 03 036
  E-post: anders.foldvik@nina.no
 Arbeidssted:  NINA akvatisk naturmangfold

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Anders Foldvik

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: