Ansattinformasjon

Tuva Beyer Broch
Stilling:    Forsker

  Telefon: +47 944 26 056
  E-post: tuva.broch@nina.no
 Arbeidssted:  NINA Lillehammer

Nøkkelkvalifikasjoner

Tema: Psykologisk orientert antropologi, personsentrert etnografi, emosjoner, ulikhet, natur/friluftsliv, barn og unge/oppvekst.

Regioner: Norge (Oslo), Norden, USA

AKTUELLE PROSJEKTER:

SAMKUL 2020-2024: Emosjonelt og digitalt identitetsarbeid: Krysskulturalitet, klasse og kjønn blant unge voksene i en Norsk storby.

I min doktorgradsstudie (se under) fulgte jeg ungdom som deltok i organisert friluftsliv gjennom barne- og ungdomsårene. Nåværende studie følger nøkkeldeltagerne videre og innlemmer deres nye nettverk. I løpet av seks måneders feltarbeid søkes en forståelse av urbane unge voksnes hverdagsliv. Fokus ligger særskilt på deres forhold til mobiltelefonen. Hvilken betydning har det digitale i deres hverdag: møteplasser, bevegelser og opplevelser av omgivelser og vennskap. I en tid der alt nesten øyeblikkelig kan deles med mange flere enn før, hvor trekkes grensen mellom det private og det offentlige? Studien er en del av det større forskningsprosjektet Privatlivets grenser: sosialitet og tilhørighet i digitale hverdagsliv. Les mer på prosjektets nettsider.

Doktorgrad 2018: Equilibrium Poems; An ethnographic study on how experiences in and with Norwegian friluftsliv challenge and nurture youths’ emotion work in everyday life.

Gjennom doktorgradsstudiet søktes en forståelse av et knippe ungdommers kamp for, samt mostand mot ulike former for emosjonell tilhørighet, både til mennesker og steder. En slik forståelse åpnet for nye innsikter om krysskulturell urban ungdom og friluftsliv i Norge. Resultatene fremkommer gjennom en personsentrert metodisk tilnærming, som tillot et fokus på ungdommenes selv og deres subjektive møter med friluftsliv, steder og mennesker. Gjennom deres erfaringer, lærer vi blant annet om emosjonell tilhørighet og sosial død.

PRISER OG STIPEND

  • Norsk faglitterær forfatter - og oversetterforenings prosjektstipend, 2019
  • Fritt Ords støtte til mausutvikling, 2019
  • Vinner av American Anthropological Associations’ Photo Contest, 2018, med bildet "Tasting Nature"
  • Reisestipend for UiO-studenter, Universitetet i Oslo, 2006

Publikasjoner:

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: