Ansattinformasjon

Trond Simensen
Stilling:    Forsker

  Telefon: +47 415 09 167
  E-post: trond.simensen@nina.no
 Arbeidssted:  NINA terrestrisk naturmangfold

Kunnskapsområde

Landskapsøkologi, geografiske informasjonssystemer (GIS), arealplanlegging, landskapsanalyse, Natur i Norge (NiN)

Nøkkelkvalifikasjoner
Simensen arbeider med forskning innenfor landskapsøkologi med vekt på studier av areal- og landskapsendringer, geografiske analyser, effekter av fragmentering, utvikling av naturregnskap og studier av geografiske mønstre i utbredelsen av arter, økosystemer og miljøforhold.
Trond Simensen har erfaring fra naturforskning, fra miljøforvaltning og fra arealplanlegging. Han er landskapsarkitekt M.N.L.A. og han har Ph.D. i økologi fra Universitetet i Oslo. I doktorgraden arbeidet han med utvikling av metoder for kartlegging av naturvariasjon i Norge, med vekt på kartlegging av geografisk utbredelse av naturtyper og landskapstyper. 

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Trond Simensen

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: