Ansattinformasjon

Eivind Flittie Kleiven
Stilling:    Forsker

  Telefon: +47 976 57 321
  E-post: eivind.kleiven@nina.no
 Arbeidssted:  NINA Tromsø

Nøkkelkvalifikasjoner
  • Økosystemøkologi
  • Nordlige populasjoner og økosystemer
  • Statistisk Økologi

Publikasjoner:

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: