NINA-huset

NINA-huset

NINAs hovedkontor, NINA-huset, ligger i Trondheim. Foto © Sindre Karlsen/Pir II AS

NINAs hovedkontor i Trondheim er et grønt signalbygg som utgjør avslutningen på Gløshaugplatået. NINA-huset er et bygg for moderne kunnskapsarbeidere.

I 2008 lyste NINA ut en arkitektkonkurranse med bestillingen “et markant og moderne bygg som arkitektonisk skiller seg ut på en positiv måte, gjerne med referanse til NINAs egen kjernevirksomhet – naturforskning”. 

 Arkitektfirmaet Pir II vant konkurransen med sin kreative tolkning, og i april 2011 ble første spadetak tatt. Ganske nøyaktig to år etter ble NINA-huset tatt i bruk.

Grønt signalbygg

Et femetasjes forskningsbygg i tre, på en sokkel som blant annet rommer laboratorier og møtesenter. Men også en isbre, eller et svaberg.
NINA-huset er et fleksibelt bygg, med varierte løsninger tilpasset NINAs ulike arbeidsformer. Det slanke kontorbygget gir gjennomlys og gode arbeidsplasser. Østsiden av bygget er stram, enkel og tilpasset rekken av cellekontor. Vestsiden er mer leken, med spjonger og åpent kontorlandskap.  

NINA-huset er også naturen i bilder. Foto fra NINAs eget arbeid kler alle glassvegger som en del av interiøret.  

Miljø i fokus

Bygget holder en høy miljøstandard. Det er valgt materialer som krever lite vedlikehold, og som blir vakrere med tiden. Den særegne arkitekturen ivaretar et godt innemiljø, dagslys og varmeregulering. 

NINA-huset er også gjestfritt med mange lånekontor og gjestearbeidsplasser. Amfiet er et samlingssted både for uformelle møter og lengre seminarer. Og selve plasseringen gir oss en nærhet til kunnskapsmiljøene og gode samarbeidspartnere. 

Ei god kantine innebærer mer enn bare å bli mett. Kantina i NINA-huset byr på kortreist, variert mat, gode måltid, unik kaffe og flotte kokker - et samlingssted. 

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: