NINA Tromsø

NINA Tromsø

Tromsø-avdelingen er medlem i Framsenteret - Nordområdesenter for klima- og miljøforskning. 

Kontakt

Post- og besøksadresse:
Framsenteret
Postboks 6606 Langnes
9296 Tromsø

Fakturaadresse: 
Norsk institutt for naturforskning
Postboks 5685 Torgarden
7485 Trondheim

 73 80 14 00

 firmapost@nina.no

Forskningssjef: 
Elina Halttunen

Ass. forskningssjef:
Amanda Poste

Framsenteret

FRAM - Nordområde­senter for klima- og miljøforskning

Tverrfaglig forskning og formidling innen naturvitenskap, samfunnsvitenskap og teknologi. Forskningssamarbeidet består av 21 institusjoner.

NYHETER
Er det klima for framtidens reindrift?
20. november 2023

Færre simler får kalv, og antall tonn slaktet rein går ned. Klimaendringene betyr trolig tøffere tider for reinen og reindriften.

Mellomstore gjedder truer laksesmolten
10. november 2023

Store gjedder vil ha større fisk enn laksesmolt på menyen. Å fiske dem kan likevel forverre situasjonen for laksesmolten i Tanavassdraget.

Kamerafeller gir unike data om smågnagerne i fjellet
17. oktober 2023

Hvordan påvirker smågnagerne samspillet i økosystemet i fjellområdene våre, og hva vil klimaendringene bety? Hundretusener bilder av lemen og mus vil gi verdifull kunnskap om dette.

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: