NINA Tromsø - arktisk økologi

Tromsø-avdelingen er medlem i Framsenteret- Nordområdesenter for klima- og miljøforskning.  

Hvem er vi

Cathrine  Henaug

Forskningssjef Tromsø

Telefon: 928 20 753
E-post: cathrine.henaug@nina.no
Vis detaljer
 

Manuel  Ballesteros

Avdelingsingeniør

Telefon: 467 96 674
E-post: manuel.ballesteros@nina.no
Vis detaljer
 

Jarle Werner  Bjerke

Seniorforsker

Telefon: 918 64 155
E-post: jarle.bjerke@nina.no
Vis detaljer
 

Jan Ove  Bustnes

Seniorforsker

Telefon: 934 66 790
E-post: jan.bustnes@nina.no
Vis detaljer
 

Bård-Jørgen  Bårdsen

Seniorforsker

Telefon: 952 14 483
E-post: bard.bardsen@nina.no
Vis detaljer
 

Kari Elsa  Ellingsen

Seniorforsker

Telefon: 412 23 760
E-post: kari.ellingsen@nina.no
Vis detaljer
 

Kjell Einar  Erikstad

Seniorforsker

Telefon: 991 56 177
E-post: kjell.erikstad@nina.no
Vis detaljer
 

Morten  Falkegård

Forsker II

Telefon: 917 35 488
E-post: morten.falkegard@nina.no
Vis detaljer
 

Per  Fauchald

Seniorforsker

Telefon: 452 76 808
E-post: per.fauchald@nina.no
Vis detaljer
 

André  Frainer

Forsker II

Telefon: 902 00 274
E-post: andre.frainer@nina.no
Vis detaljer
 

Vigdis Irene  Frivoll

Ingeniør

Telefon: 404 73 314
E-post: vigdis.frivoll@nina.no
Vis detaljer
 

Karl Øystein  Gjelland

Seniorforsker

Telefon: 975 09 801
E-post: karl.gjelland@nina.no
Vis detaljer
 

Sveinn Are  Hanssen

Seniorforsker

Telefon: 926 35 455
E-post: sveinn.a.hanssen@nina.no
Vis detaljer
 

Rolf Anker  Ims

Vitenskapelig rådgiver


E-post: rolf.ims@ib.uit.no
Vis detaljer
 

Karl-Otto  Jacobsen

Forsker II

Telefon: 996 38 430
E-post: karl.jacobsen@nina.no
Vis detaljer
 

Jane Uhd  Jepsen

Seniorforsker

Telefon: 417 65 419
E-post: jane.jepsen@nina.no
Vis detaljer
 

Trond Vidar  Johnsen

Ingeniør

Telefon: 975 70 061
E-post: trond.johnsen@nina.no
Vis detaljer
 

Knut  Langeland

Forsker III

Telefon: 977 52 297
E-post: Knut.Langeland@nina.no
Vis detaljer
 

Tone Kristin  Reiertsen

Forsker I

Telefon: 917 89 880
E-post: tone.reiertsen@nina.no
Vis detaljer
 

Audun  Rikardsen

Vitenskapelig rådgiver

Telefon: 924 43 354
E-post: audun.rikardsen@nfh.uit.no
Vis detaljer
 

Britt  Solli

Avdelingskonsulent

Telefon: 917 71 844
E-post: britt.solli@nina.no
Vis detaljer
 

Audun  Stien

Seniorforsker

Telefon: 905 50 539
E-post: audun.stien@nina.no
Vis detaljer
 

Jennifer  Stien

Forsker II

Telefon: 975 95 585
E-post: jennifer.stien@nina.no
Vis detaljer
 

Martin Arne  Svenning

Seniorforsker

Telefon: 934 66 725
E-post: martin.svenning@nina.no
Vis detaljer
 

Arnaud  Tarroux

Forsker II

Telefon: 456 90 959
E-post: arnaud.tarroux@nina.no
Vis detaljer
 

Ingunn  Tombre

Seniorforsker

Telefon: 934 66 723
E-post: ingunn.tombre@nina.no
Vis detaljer
 

Torkild  Tveraa

Seniorforsker

Telefon: 934 66 722
E-post: torkild.tveraa@nina.no
Vis detaljer
 

Hans Anders  Tømmervik

Seniorforsker

Telefon: 404 93 067
E-post: hans.tommervik@nina.no
Vis detaljer
 

Nigel  Yoccoz

Vitenskapelig rådgiver

Telefon: 776 46 884
E-post: nigel.yoccoz@nina.no
Vis detaljer
 

Prosjekter

Post- og besøksadresse:

Framsenteret
Postboks 6606 Langnes
9296 TROMSØ

Fakturaadresse: 

Norsk institutt for naturforskning
Postboks 5685 Torgarden
7485 Trondheim

Telefon: 77 75 04 00

Forskningssjef: Cathrine Henaug

www.framsenteret.no