NINA Tromsø - arktisk økologi

Tromsø-avdelingen er medlem i Framsenteret- Nordområdesenter for klima- og miljøforskning.  

Hvem er vi

Cathrine Henaug

Forskningssjef Tromsø

Telefon: +47 928 20 753
E-post: cathrine.henaug@nina.no
Vis detaljer
 

Manuel Ballesteros

Overingeniør

Telefon: +47 467 96 674
E-post: manuel.ballesteros@nina.no
Vis detaljer
 

Sigurd Benjaminsen

Avdelingsingeniør

Telefon: +47 952 76 865
E-post: Sigurd.Benjaminsen@nina.no
Vis detaljer
 

Jarle Werner Bjerke

Seniorforsker

Telefon: +47 918 64 155
E-post: jarle.bjerke@nina.no
Vis detaljer
 

Jan Ove Bustnes

Seniorforsker

Telefon: +47 934 66 790
E-post: jan.bustnes@nina.no
Vis detaljer
 

Bård-Jørgen Bårdsen

Seniorforsker

Telefon: +47 952 14 483
E-post: bard.bardsen@nina.no
Vis detaljer
 

Kari Elsa Ellingsen

Seniorforsker

Telefon: +47 412 23 760
E-post: kari.ellingsen@nina.no
Vis detaljer
 

Sigrid Engen

Postdoktor

Telefon: +47 995 71 083
E-post: sigrid.engen@nina.no
Vis detaljer
 

Kjell Einar Erikstad

Seniorforsker

Telefon: +47 991 56 177
E-post: kjell.erikstad@nina.no
Vis detaljer
 

Rasmus Erlandsson

Postdoktor

Telefon: +47 476 23 659
E-post: rasmus.erlandsson@nina.no
Vis detaljer
 

Morten Falkegård

Forsker

Telefon: +47 917 35 488
E-post: morten.falkegard@nina.no
Vis detaljer
 

Per Fauchald

Seniorforsker

Telefon: +47 452 76 808
E-post: per.fauchald@nina.no
Vis detaljer
 

Eirik Aasmo Finne

Stipendiat

Telefon: +47 458 87 344
E-post: eirik.finne@nina.no
Vis detaljer
 

André Frainer

Forsker

Telefon: +47 902 00 274
E-post: andre.frainer@nina.no
Vis detaljer
 

Vigdis Irene Frivoll

Ingeniør

Telefon: +47 404 73 314
E-post: vigdis.frivoll@nina.no
Vis detaljer
 

Karl Øystein Gjelland

Seniorforsker

Telefon: +47 975 09 801
E-post: karl.gjelland@nina.no
Vis detaljer
 

Sveinn Are Hanssen

Seniorforsker

Telefon: +47 926 35 455
E-post: sveinn.a.hanssen@nina.no
Vis detaljer
 

Rolf Anker Ims

Vitenskapelig rådgiver

Telefon: +47 776 46 476
E-post: rolf.ims@ib.uit.no
Vis detaljer
 

Karl-Otto Jacobsen

Forsker

Telefon: +47 996 38 430
E-post: karl.jacobsen@nina.no
Vis detaljer
 

Jane Uhd Jepsen

Seniorforsker

Telefon: +47 417 65 419
E-post: jane.jepsen@nina.no
Vis detaljer
 

Narve Stubbraaten Johansen

Avdelingsingeniør

Telefon: +47 976 41 754
E-post: narve.johansen@nina.no
Vis detaljer
 

Knut Langeland

Forsker

Telefon: +47 977 52 297
E-post: Knut.Langeland@nina.no
Vis detaljer
 

Kate Layton-Matthews

Forsker

Telefon: +47 941 56 575
E-post: kate.matthews@nina.no
Vis detaljer
 

Tone Kristin Reiertsen

Forsker

Telefon: +47 917 89 880
E-post: tone.reiertsen@nina.no
Vis detaljer
 

Britt Solli

Avdelingskonsulent

Telefon: +47 917 71 844
E-post: britt.solli@nina.no
Vis detaljer
 

Jennifer Stien

Forsker

Telefon: +47 975 95 585
E-post: jennifer.stien@nina.no
Vis detaljer
 

Martin Arne Svenning

Seniorforsker

Telefon: +47 934 66 725
E-post: martin.svenning@nina.no
Vis detaljer
 

Arnaud Tarroux

Forsker

Telefon: +47 456 90 959
E-post: arnaud.tarroux@nina.no
Vis detaljer
 

Ingunn Tombre

Seniorforsker

Telefon: +47 934 66 723
E-post: ingunn.tombre@nina.no
Vis detaljer
 

Torkild Tveraa

Seniorforsker

Telefon: +47 934 66 722
E-post: torkild.tveraa@nina.no
Vis detaljer
 

Hans Anders Tømmervik

Seniorforsker

Telefon: +47 404 93 067
E-post: hans.tommervik@nina.no
Vis detaljer
 

Nigel Yoccoz

Vitenskapelig rådgiver

Telefon: +47 776 46 884
E-post: nigel.yoccoz@nina.no
Vis detaljer
 

Prosjekter

Post- og besøksadresse:

Framsenteret
Postboks 6606 Langnes
9296 TROMSØ

Fakturaadresse: 

Norsk institutt for naturforskning
Postboks 5685 Torgarden
7485 Trondheim

Telefon: 77 75 04 00

Forskningssjef: Cathrine Henaug

www.framsenteret.no