NINA Tromsø

NINA Tromsø

Tromsø-avdelingen er medlem i Framsenteret - Nordområdesenter for klima- og miljøforskning. 

Kontakt

Post- og besøksadresse:
Framsenteret
Postboks 6606 Langnes
9296 Tromsø

Fakturaadresse: 
Norsk institutt for naturforskning
Postboks 5685 Torgarden
7485 Trondheim

 73 80 14 00

 firmapost@nina.no

Forskningssjef: 
Elina Halttunen

Ass. forskningssjef:
Amanda Poste

Framsenteret

FRAM - Nordområde­senter for klima- og miljøforskning

Tverrfaglig forskning og formidling innen naturvitenskap, samfunnsvitenskap og teknologi. Forskningssamarbeidet består av 21 institusjoner.

NYHETER
Felling av kongeørn er ingen «quick-fix» mot tap av lam
24. august 2023
Resultatene fra et forskningsprosjekt på Fosen viser at de fleste kongeørnene tok få lam i løpet av beitesesongen, og at en høy tetthet av kongeørn ikke nødvendigvis innebærer høye lammetap. Å felle kongeørn er i tillegg forventet å ha kortsiktig...
Forskere teller reir for å ta temperaturen på influensaen
28. juli 2023

NINA-forskere organiserer telling av krykkjereir i kolonier langs kysten av Troms og Finnmark. Resultatene skal brukes til å måle hvordan fugleinfluensaen påvirker bestanden av den truede måkearten.

Det haster med å samle inn død fugl for å redde krykkja
26. juli 2023

Forskere er bekymret for hvordan utbruddet av fugleinfluensa vil påvirke bestanden av den allerede utrydningstruede krykkja. Det viktigste tiltaket nå er å samle inn død fugl før trekket starter.

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: