NINA Tromsø

NINA Tromsø

Tromsø-avdelingen er medlem i Framsenteret - Nordområdesenter for klima- og miljøforskning. 

Kontakt

Post- og besøksadresse:
Framsenteret
Postboks 6606 Langnes
9296 Tromsø

Fakturaadresse: 
Norsk institutt for naturforskning
Postboks 5685 Torgarden
7485 Trondheim

 73 80 14 00

 firmapost@nina.no

Forskningssjef: 
Per Fauchald

Framsenteret

FRAM - Nordområde­senter for klima- og miljøforskning

Tverrfaglig forskning og formidling innen naturvitenskap, samfunnsvitenskap og teknologi. Forskningssamarbeidet består av 21 institusjoner.

NYHETER
Lav har høy verdi for klimaet
9. desember 2022

Reinlav er mer enn fôr for rein. Denne soppen, som utgjør en stor del av vegetasjonen i nordområdene, har en kjølende effekt og bidrar til å regulere klimaet.

Den enkleste klimaløsningen er å la naturen stå
11. juli 2022

Kan en klimaløsning være så enkel som å gjøre ingenting? Ja, faktisk er det kanskje den aller beste - men vanskeligste - av dem alle.

Podkastserie om bærekraft
29. april 2022
Hva bør vi la stå i fred for at naturen skal gjøre klimajobben for oss? På hvilken arena står kampen om arealene og hvordan skal vi forholde oss til FN-rapportenes mål om gjennomgripende endringer? Det er noen av spørsmålene vi prøver å svare på...

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: