Organisasjon og ledelse

NINAs organisasjon og ledelse

NINAs ledelse

Administrerende direktør: Norunn Sæther Myklebust

Viseadministrerende direktør: Nikolai Friberg 

Forskningssjef Tromsø: Elina Halttunen

Forskningssjef Lillehammer: Kristin Evensen Mathiesen

Forskningssjef Oslo: Lajla Tunaal White

Forskningssjef Bergen: Geir Helge Systad

Forskningssjef Akvatisk naturmangfold: Ingeborg Palm Helland

Forskningssjef Laksefisk: Anne Kristin Jøranlid

Forskningssjef Terrestrisk naturmangfold: Signe Nybø

Forskningssjef Terrestrisk økologi: Svein-Håkon Lorentsen

Økonomi- og administrasjonsdirektør: Gro Irene Solberg

Kommunikasjonssjef: Bjørg Bruset

Leder Rovdata: Jonas Kindberg

Leder IT-drift: Stig Morten Clausen

Leder Miljødata: Roald Vang

Kvalitet: Elisabet Forsgren

Spesialrådgiver: Inga Elise Bruteig

NINAs styre

Fra og med 2023 er følgende styre oppnevnt i NINA

Leder:
Per Gunnar Skorge
Administrerende direktør i Norges Skogeierforbund

Nestleder:
Iselin Marstrander
Administrerende direktør i Nordlandsforskning AS

Styremedlemmer:
Lasse Heimdal
Generalsekretær Kirkens SOS

Tord Lien
Konserndirektør for Kommunikasjon og samfunn i Aneo

Sigrid Ina Simonsen
Regiondirektør for NHO Arktis

Ansattes representanter i styret:

Styremedlemmer:

  • Dagmar Hagen, seniorforsker NINA Trondheim
  • Vebjørn Veiberg, seniorforsker NINA Trondheim

Observatører:

  • Jon Museth, seniorforsker NINA Lillehammer
  • Astrid Brekke Skrindo, forsker NINA Oslo

Varamedlemmer:

  • 1. vara - Helene Figari, forsker NINA Oslo
  • 2. vara - Joachim Töpper, forsker NINA Bergen
  • 3. vara - Arnaud Tarroux, forsker NINA Tromsø
  • 4. vara - Chloé R. Nater, forsker NINA Trondheim

Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: