Samarbeid og forskningssentre

Forskningssamarbeid

Norsk institutt for naturforskning (NINA) samarbeider med forskningsinstitusjoner i mer enn 30 land i Europa, Afrika, Asia og Amerika. 

CIENS

CIENS er et strategisk samarbeid mellom forskningsinstituttene CICERO, MetNo, NIBR, NILU, NINA, NIVA og Universitetet i Oslo. Vi har ledende miljøer innen ulike naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige fag. 

Sammen utgjør vi Norges, og et av Europas, største forskningsfellesskap innen miljø, klima og samfunn. Samarbeidet vil utnytte denne brede felles kompetansen til nytte for samfunnet, for institusjonene selv og for framtiden.

CIENS er medlem av PEER - Partnership for European Environmental Research

Framsenteret

FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning

Framsenteret består av 21 institusjoner som driver med tverrfaglig forskning, rådgivning, forvaltning og formidling innen naturvitenskap, samfunnsvitenskap og teknologi.

HydroCen

HydroCen (Norwegian Research Centre for Hydropower Technology) skal levere kunnskap og innovative løsninger til norsk vannkraftsektor. 

NTNU er vertsinstitusjon og hovedforskningspartner i HydroCen sammen med SINTEF Energi og Norsk institutt for naturforskning (NINA). HydroCen har rundt 50 nasjonale og internasjonale partnere fra forskning, industri og forvaltning.

Miljøalliansen

Miljøalliansen representerer et strategisk samarbeid mellom miljøforskningsinstituttene i Norge. Miljøalliansen har følgende hovedoppgaver:&/p>

  • Forskningspolitisk arbeid 
  • Faglig samarbeid 
  • Profilering av miljøinstituttene 

CeBES - Centre for Biodiversity and Ecosystem Services

Sterke forskningsmiljøer i Norge går sammen for å produsere ny kunnskap som kan bidra til å stanse tapet av naturmangfold og sikre bærekraftig bruk av natur og naturens goder. NTNU, SINTEF, NINA og NIBIO står bak Centre for Biodiversity and Ecosystem Services (CeBES).

Alternet

The European Science-Policy Interface on Biodiversity and Ecosystem Services.

Alternet brings together leading institutes from 18 European countries. They share the goal of integrating their research capability to: assess changes in biodiversity, analyse the effect of those changes on ecosystem services and inform the public and policy makers about this at a European scale.

JP Hydropower

NorthWind

Norwegian Research Centre on Wind er et forskningssenter for vindkraft. Senterets hovedmål er å fremme fremragende forskning og innovasjon for å bidra til lønnsom norsk eksportindustri innen havvind, nye grønne jobber og vindkraft som respekterer natur og mennesker.

Living Norway

Living Norway Ecological Data Network facilitates open, reproducible and transparent sharing, use and reuse of ecological data to the benefit of society and science

Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: