NINA Fakta

NINA Fakta

2021

Evju, M., Olsen, S., Skarpaas, O., Stabbetorp, O., Vassvik, L.& Grainger, M.2021. Overvåking av dragehode – resultater 2021. NINA fakta nr 1-2021. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.


2020

Endrestøl, A., Jacobsen, R., Magnussen, K., Fossøy, F., Brandsegg, H., Davey, M., Handberg, Ø., Hanssen, O., Majaneva, M., Navrud, S., Often, A., Sandercock, B.& Åström, J.2020. Tidlig oppdagelse av fremmede arter – om å finne nåla i høystakken. NINA fakta nr 1-2020. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.


2019

Hagen, D., Evju, M., Mehlhoop, A., Olsen, S.& Myklebost, H.2019. Vegetasjonen etablerer seg godt på restaurerte arealer i Hjerkinn skytefelt. NINA fakta nr 2-2019. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hamre, Ø., Halley, D.& Stokke, S.2019. 137Cs i villrein i 2017 & 2018. NINA fakta nr 1-2019. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.


2017

Olsen, S., Løkken, J., Evju, M., Åström, J., Dahle, S.& Eide, N.2017. Insekter er viktig for bærprodukjonen hos blåbær. NINA fakta nr . Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Evju, M., Olsen, S.& Skarpaas, O.2017. Overvåking av dragehode - en pilotstudie. NINA fakta nr 4-2017. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hesthagen, T.& Sandlund, O.2017. Spredning av ørekyt. Ødelegger aurevatn. NINA fakta nr 3-2017. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hesthagen, T.& Sandlund, O.2017. Spredning av gjedde. Ødeleggende for aurebestander. NINA fakta nr 2-2017. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hesthagen, T.& Sandlund, O.2017. Canadarøye -fremmed fisk med potensial for stor skade. NINA fakta nr 1-2017. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.


2016

Evju, M., Eide, N., Løkken, J., Olsen, S., Rusch, G.& Åström, J.2016. Undersøker samspillet mellom blåbær og humler i fjellet. NINA fakta nr 1-2016. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.


2015

Hagen, D., Skrindo, A.& Olsen, S.2015. Forsterking av vegetasjonsdekke i Rødsmoen - skyte- og øvingsfelt – 7 år etter. NINA fakta nr 1-2015. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.


2014

Hagen, D.& Evju, M.2014. 25000 vier plantet i Hjerkinn skytefelt. NINA fakta nr 2-2014. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hagen, D.& Evju, M.2014. Overvåking av vegetasjonsutvikling på tilbakeførte arealer i Hjerkinn PRO. NINA fakta nr 1-2014. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.


2013

Hagen, D., Fangel, K., Flyen, A., Eide, N.& Vistad, O.2013. Sårbarhetsvurdering av ilandstigningslokaliteter på Svalbard. Klassifisering av sårbarhet - vegetasjon, dyreliv og kulturminner. NINA fakta nr 1-2013. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.


2004

Gunnerød, T.2004. Det kulturbetingede botaniske mangfoldet i Sørøst-Norges grensetrakter: husdyrholdet må opprettholdes hvis mangfoldet skal bevares. NINA fakta nr 1-2004. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.


Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: