Følg fjellrevynglingene

Status årets ynglinger av fjellrev 2020

Her finner du en oversikt over registerte ynglinger av fjellrev i ulike fjellområder i Norge i 2020. Tabellen under oppdateres så snart vi får inn meldinger om ynglinger fra registreringene som gjøres av Statens naturoppsyn, Fjelloppsynet og Statskog-Fjelltjenesten. 

Foto: Viltkamera

Sist oppdatert 31. august 2020

Kontaktperson overvåkingsprogrammet på fjellrev: Nina E. Eide, Seniorforsker NINA, tlf: 95704383, nina.eide@nina.no

Fjellområde Antall kull Antall valper Merknad
Varangerhalvøya 5 min 20 valper   
Saltfjellet  4 min 17 valper   
Junkeren 1 min 8 valper  
Blåfjella/Hestkjølen 5 min 18 valper  
Sylan/kjølifjellet  min 2 valper   
Snøhetta  6 min 21 valp  
Knutshø 1 min 2 valper   
Reinheimen 1 min 1 valp  
Finse  10 min 44 valper  
Hardangervidda  4 min 31 valper  
  38 164