Følg fjellrevynglingene

Status årets ynglinger av fjellrev 2019

Her finner du en løpende oversikt over registerte ynglinger av fjellrev i ulike fjellområder i Norge i 2019. Tabellen under oppdateres så snart vi får inn meldinger om ynglinger fra registreringene som gjøres av Statens naturoppsyn, Fjelloppsynet og Statskog-Fjelltjenesten. Dette arbeidet er i ferd med å avsluttes, men det kan fortsatt komme til flere ynglinger. Vi vil oppdatere denne siden etterhvert som vi mottar rapporter om ynglinger.

Foto: Viltkamera

Sist oppdatert 29. oktober 2019

Kontaktperson overvåkingsprogrammet på fjellrev: Nina E. Eide, Seniorforsker NINA, tlf: 95704383, nina.eide@nina.no

Fjellområde Antall kull Antall valper Merknad
Finse 4  
Snøhetta  1 2  
Sylan-Kjølifjellet  3 17  
Blåfjella-Hestkjølen 5 19  
Børgefjell  1 5  
Junkeren 3 21  
Saltfjellet  7 33  
Indre Troms 2 17  
Varangerhalvøya 3 10  
       
       
       
  26