Sjøfugl og plast

Overvåker plast i havhest i Nordsjøen

NINA har overvåket plast i mageinnholdet til havhester siden 2008. Overvåkingen inngår i et større internasjonalt arbeid om økologiske miljømål (EcoQO) for OSPAR-kommisjonen.

HavhestHavhest (Fulmarus glacialis) tilbringer det meste av tiden på åpent hav, og beiter på fisk, krepsdyr og annen føde i overflaten. Dermed kan den lett forveksle avfall med mat. Foto Tycho Anker-Nilssen/NINA.

Indikator på forsøpling av havet

Millioner av tonn med plast flyter rundt i alle verdens havområder, det aller meste i form av mikroplast. Forsøpling av havene er et omfattende miljøproblem også i Norge. Ofte havner plasten i magesekken til marine organismer, der den kan gjøre stor skade. Plast tar også opp plass i magesekken, og det kan i verste fall føre til at fugler sulter i hjel.

Havhest (Fulmarus glacialis) hører til stormfuglene, sjøfugler som tilbringer det meste av tiden på åpent hav, og kun oppsøker land i hekketida. De beiter på fisk, krepsdyr og annen føde i overflaten, og kan dermed forveksle avfall med mat. Undersøkelser har vist at opp mot 95% av havhestene har plast i fordøyelsessystemet. Mengden plast i havhest regnes derfor som en representativ indikator på forsøpling av havet.

Siden vinteren 2008/2009 har NINA overvåket plast i mageinnholdet til døde havhester som har drevet i land på strender i Rogaland. Arbeidet bygger videre på tidligere overvåking i Listaområdet siden 2002, og feltarbeidet utføres av Norsk Ornitologisk Forenings lokale organisasjoner. Overvåkingen inngår i et større internasjonalt arbeid om økologiske miljømål (EcoQO) for OSPAR-kommisjonen. 

I tillegg har NINA rutinemessig undersøkt plastpartikler i mageinnholdet til havhester som tas som utilsiktet bifangst i nordnorske fiskerier, men dette arbeidet er ikke av løpende overvåkningskarakter.

Mengden plast i havhestenes mage regnes som en god indikator på forsøpling av havet. Foto Camilla Næss/NINA.Mengden plast i havhestenes mage regnes som en god indikator på forsøpling av havet. Foto Camilla Næss/NINA.

Resultater:

  • 95% av havhester i Nordsjøen har plast i magen.
  • Overvåkingen viser at 54% av norske havhester har mer enn 0,1 gram plast i magen.
  • Mengden plast i havhest avtar nordover, og er lavere i arktiske farvann.
  • Plastforsøpling er foreløpig ikke dokumentert å være noen stor dødelighetsfaktor for fugler i nordeuropeiske farvann, men det er få data som gjør det mulig å spore effektene tilbake til de berørte bestandene.
  • En ny totalevaluering av dette miljømålet vil bli gitt i OSPARs rapport Intermediate Assessment 2017 (IA 2017).

Denne havhesten har slukt et kondom.
Denne havhesten som ble tatt på line ved Gjerøy på Rødøy ved Helgelandskysten hadde slukt et kondom. Foto Magdalene Langset/NINA.

Les også:

Havhester forgiftes mer av mat enn av mikroplast