Fiskeri og havbruk

Havbruksnæringa og kystfiskeriene deler både miljø og ressurser, og begge tjener på en bærekraftig utvikling.

Viktige arbeidsoppgaver for NINA er å kartlegge de økologiske interaksjonene mellom havbruk og fiskerier, ofte i samarbeid med andre sentrale institusjoner. Vi jobber også med å styrke sameksistensen mellom ulike næringer i kystsona. Blant annet gjennom å utvikle bærekraftige metoder og teknologi for kommersiell utnyttelse av villfisk som tiltrekkes til anleggene.

Aktuelle problemstillinger:

  • Forringet konsumkvalitet hos tiltrukket villfisk
  • Om tiltrekning til anlegg påvirker eggkvalitet og gytevandring til villfisk
  • Potensiell spredning av miljøgifter og sykdommer mellom oppdrettsfisk og villfisk

Kontakt

  • Ingebrigt Uglem