Ansattinformasjon

Henrik Brøseth
Stilling:    Seniorforsker

  Telefon: +47 934 66 773
  E-post: henrik.broseth@nina.no
 Arbeidssted:  Rovdata

Kunnskapsområde
Overvåking, populasjonsøkologi, høstingsbiologi, predasjon, bestandsregulering, rovvilt, småvilt. Geografiske informasjonssystemer (GIS).

Publikasjoner:

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: