Ansattinformasjon

Ingeborg Palm Helland
Stilling:    Forskningssjef

ORCID  
  Telefon: +47 976 54 820
  E-post: ingeborg.helland@nina.no
 Arbeidssted:  NINA akvatisk naturmangfold

Kunnskapsområde
Økologiske konsekvenser av vannkraft, EUs vanndirektiv, innlandsfisk, ferskvannsøkologi, klimaeffekter, vinterøkologi, artsinteraksjoner, økologisk artsdannelse, økologisk modellering, lakselus

Nøkkelkvalifikasjoner
Ferskvannsøkologi, vannkraft, forskningsledelse, forskningspolitikk

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Ingeborg Palm Helland

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: