Ansattinformasjon

Vegard Gundersen
Stilling:    Seniorforsker

  Telefon: +47 405 51 966
  E-post: vegard.gundersen@nina.no
 Arbeidssted:  NINA Lillehammer

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Vegard Gundersen

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: