Ansattinformasjon

Øyvind Hamre

  Telefon: +47 909 82 521
  E-post: oyvind.hamre@nina.no
 Arbeidssted:  NINA Oslo

Nøkkelkvalifikasjoner

Radar tekniker

Drone pilot

GIS (Arc Map, QGis, PostgreSQL)

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Øyvind Hamre

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: