Ansattinformasjon

Anne Olga Syverhuset
Stilling:    Kommunikasjonsrådgiver

  Telefon: +47 975 47 775
  E-post: anne.syverhuset@nina.no
 Arbeidssted:  Kommunikasjon

Kunnskapsområde
  • Forskningsformidling
  • Klimaendringer
  • Økologi
  • Miljødesign av fornybar energi

Nøkkelkvalifikasjoner
  • Forskningsformidling
  • Nettjournalistikk

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Anne Olga Syverhuset

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: