Ansattinformasjon

Erik Stange
Stilling:    Forsker

  Telefon: +47 458 72 737
  E-post: erik.stange@nina.no
 Arbeidssted:  NINA Lillehammer

Publikasjoner:

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: