Ansattinformasjon

Jonas Kindberg
Stilling:    Forskningsleder

  Telefon: +47 404 51 540
  E-post: jonas.kindberg@nina.no
 Arbeidssted:  Rovdata

Publikasjoner:

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: